خودروسازان در مزایده سرخابی‌ها شرکت کردند/ خریداران ۲۹۰ میلیاردی