نشست خبری برنامه های گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر