اولین نشست باشگاه موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود