نیوان ابتکار، استیل‌آذین و بهنام پیشروی کیش و شرکت سمند خواهان خرید پرسپولیس و استقلال شدند (2)