شرکت سمند خواستار خرید استقلال شد/۳ شرکت خواهان پرسپولیس هستند