خوشحالم که جزء گزینه‌های سرمربیگری استقلال هستم/ استقلال طلایی را دوباره می‌سازیم