پوری‌حسینی: پرسپولیس در مزایده هم مانند دربی از استقلال پیش افتاده است/4 شرکت پیشنهاددهنده به موقع پ