دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات جامعه پزشکی بکار می‌گیرد