بشار اسد: پیروزی در برابر تروریسم، پیروزی ایران و سوریه است