مجيدي: چرا بايد در سال انتخابات، نماينده مجلس رئيس هيأت‌مديره شود؟/ از نتایج دو فصل اخیر احساس شرم می