23.6 ازمردم دچار اختلال روان هستند/ تلاش برای اجرای قانون سلامت روان