ارزش معاملات امروز فرابورس از 2 هزار و 375 میلیارد ریال عبور کرد