پیروزی‌های روزافزون دربرابر تروریست‌ها بدون حمایت‌های ایران امکان‌پذیر نبود