پوری‌حسینی: پرسپولیس مانند دربی در مزایده از استقلال جلو است