افزايش صادرات نفت عربستان به بالاترين حد در ده سال گذشته