سعادت فر: حفظ دستورات و احکام خداوند لازمه دوری از گناه است