وزیر بهداشت بر لزوم ریشه‌کنی ویروس ابولا تاکید کرد