مسابقات بدمینتون انتخابی بانوان استان در کرمانشاه برگزار می شود