پوری‌حسینی: پرسپولیس مانند دربی در مزایده هم از استقلال جلو است