اولویت‌بندی جدید تقاضاهای صنایع الکترونیک برای دریافت تسهیلات