مروری بر تاریخچه مسابقات International و بررسی تیم‌های حاضر در مسابقات اینترنشنال ۲۰۱۵