برگزاری دو هزار و 800 برنامه به مناسبت سوم خرداد در یزد