خودداری مدیر خودروساز چینی از اعلام قیمت محصولات برلیانس در چین