حضور خودروسازان در مزایده پرسپولیس و استقلال را نه تایید می‌کنم نه تکذیب