دو عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند