یورگن کلوپ با باشگاه فنرباغچه ترکیه به توافق اولیه رسید