سر و صدا کارایی انسان را پایین می‌آورد/استفاده از محافظ‌های گوشی کافی نیست