وحید امیری: خودم را مدیون نمی‎کنم/ نفت بهترین تیم ایران است