حدود 60 هزار مبتلا به «اچ آی وی» در کشور از بیماری خود بی خبرند