ثبت نام برای استقبال از کاروان تدبیر و امید در تبریز