در گیری در شورا/سروری: چرا توهم سیاسی دارید/تقی‌پور: دوستی همه چیز را در شورا به بازی می‌گیرد