مذاکره‌کننده روسیه: از تیم ظریف خیلی چیزها یاد گرفته ایم