واریز وجه نقد از طریق پایانه‌های بانک سینا امکان‌پذیر شد