واکنش رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها به اظهارات اعضای شورای شهر