راه‌اندازی سامانه ارتباط مردمی دولت در تبریز/روحانی فردا در ورزشگاه یادگار امام(ره) سخنرانی می‌کند