برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس انقلاب اسلامی و دفاع مقدس