در تذکرات کتبی نمایندگان مطرح شد/ بازی تیم‌های تراکتور و نفت تکرار شود