جهانگیری: اشتراکات تاریخی زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های ایران و گرجستان است