با حکم مدیرعامل بانک شهر؛شهردار رشت رییس هیات عامل این بانک در گیلان شد