پرسپولیس به سایپا واگذار شد، استقلال به ایران خودرو/ به جلسه می‌رویم تا بخندیم!