نظر سفیر روسیه در تهران درباره مذاکرات و روابط دوجانبه ایران و روسیه