مراسم چهارمین سالگرد درگذشت ناصر حجازی اول خردادماه برگزار می شود