تشریح برنامه‌های شهرداری برای سالگرد حضرت امام/اتصال حرم امام با مزارشهدا با ساخت آبنما