تصاویر اختصاصی خبرگزاری فارس از داخل کانتینرهای کشتی «ایران شاهد»