نماینده میاندوآب: مشکلات معیشتی معلمان و فرهنگیان دنباله‌دار است