حمله اینستاگرامی مجیدی به قلعه نویی:بزودی بی کفایت ترین هیات مدیره و کادرفنی استقلال می روند