اعلام آمادگی انجمن های فرهنگی، هنری و ادبی آذربایجان شرقی برای استقبال شایسته از رییس جمهوری