انتقاد شدید صهیونیست‌ها به وزیر فرهنگ کابینه نتانیاهو/سیاست گوبلزی در اسرائیل