70 ویژه‌برنامه جشن در جنوب شرق تهران برگزار می‌شود