با رکورد 100 امتیاز و 121 گل قهرمان شدم/ در اسپانیا و ایتالیا استراحت می‌کنید!